Rekisteriseloste

Rekisteriseloste (lataa pdf)
Rekisteriselosteen liite (lataa doc)

Rekisteriselosteen liite

1.1.2018

Lääkehoidon kokonaisarviointi sisältää koko lääkityksen tarkastelun eli mm. mahdollisen päällekkäislääkityksen selvittämisen, lääkkeiden haittavaikutusten ja haitallisten yhteisvaikutuksien seulonnan sekä lääkkeiden käyttöön liittyvän tarkastelun ja opastuksen. Arviointiin sisältyy asiakkaan haastattelu ja lääkehoidon kokonaisarvioinnin jälkeinen palautteen antaminen.  Asiakas saa arvioinnista kirjallisen yhteenvedon toimenpide-ehdotuksineen, jonka kanssa hän voi mennä haluamalleen lääkärille.

Asiakas antaa suostumuksensa erillisellä lomakkeella lääkityshistorian ym. tarpeellisten tietojen luovuttamiseen opiskelijan käyttöön. Suostumuksista muodostuu henkilötietolain mukainen rekisteri, joka hävitetään viiden (5) vuoden kuluttua arvion tekemisestä lain vaatimusten mukaisesti.

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/92) 13 §:n mukaan potilastietojen luovuttamiseen tarvitaan potilaan suostumus. Potilas voi koska tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Lääkehoidon kokonaisarviointia varten kerätään tiedot (nimi, henkilötunnus) sairauksista (sairausnumerot, diagnoosit) lääkityksestä (resepti- ja itsehoitolääkkeet), mahdolliset allergiat sekä arvioinnin kannalta oleelliset laboratoriotulokset. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja huolellisesti ottaen huomioon hyvän tietojenkäsittelytavan ja potilaan yksityisyyden ilmaisematta saatuja tietoja sivullisille. Tietoja käytetään ainoastaan lääkehoidon kokonaisarvioinnin suorittamiseen.

Kysymyksiin vastaa Hoitotutkan Terttu Tiirola, puhelin 044-2828 593.