Asiakaspalautteet

”Eikö ole jo aika hoitaa terveydenhoidon eri ammateissa hoidot ja arviot tasavertaisesti hyödyntäen jokaisen tietotaitoa. Lääkehoidon arviointia tehdään yksityisesti, hyvä niinkin. Mutta suuri yleisö tuskin tietää ja pystyykö käyttämäänkään maksullisuuden takia. Lääkehoidon arviointia tuskin on kunnallisessa terveydenhuollossa. Lääkärien olisi hyvä ymmärtää arvioinnin olevan tuki heidän työlleen. Eiköhän vähitellen nuori lääkäripolvi anna tilaa ja arvoa lääkehoidon arvioinnille. Silti tarvitaan sysäystä myös yleisölle herätteeksi.”

Ote 80-vuotiaan asiakkaan palautteesta Uudeltamaalta

”Käytimme Terttu Tiirolan lääkehoidon kokonaisarviota 87-vuotiaan monisairaan vanhuksen lääkehoidon ongelmien takia. Konsultaatiosta oli merkittävästi hyötyä. Ulkopuolinen arvio ja systemaattinen interaktioiden ja haittavaikutusten kartoittaminen on hyödyllinen apu kokeneellekin lääkärille. Lääkehoidon kokonaisarvio tulisi olla selvästi aiempaa enemmän käytetty osa potilaiden hoitotiimiä.”

Yleislääketieteen erikoislääkäri, Etelä-Pohjanmaa

”Lääkehoidon kokonaisarviointi toi varmuuden tyttäreni silmäleikkauksessa annettujen lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Leikkaavan lääkärin ja sairaanhoitajien lähestyminen ja kunnioitus toi turvallisuuden tunteen leikkaukseen.”

Aikuisen tyttären äiti Uudeltamaalta


”Koulutus oli erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Paljon asioita joita en tiennyt tai osannut työssäni ajatella.”

”Opin lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja eri lääkemuodoista. Koulutuksessa kerrottiin asiat selkokielellä ja ymmärrettävästi.”

”Opin uutena Fimea 75+ iäkkäiden lääkityksen tietokannan, en tiennyt sellaista olevan.”

”Opin miten lääkkeiden pureminen tai jauhaminen voi vaikuttaa”.

”Opin kuinka tärkeätä on tarkkailla asukkaiden oireita ja miettiä lääkärin kanssa johtuuko oire sairaudesta vai lääkkeestä.”

”Kiitos mielenkiintoisesta koulutuksesta. Jotkin koulussa käydyt lääkeasiat tajusin nyt. Siitä iso kiitos.”

”Opin paljon uutta tietoa lääkkeistä ja niiden yhdistelmistä sekä terapeuttisesta leveydestä.”

Palautteita hoitohenkilökunnan koulutuksesta Keravalla ja Järvenpäässä


”Kokonaisarvio helpotti ja nopeutti vastaanottokäyntiä. Arvio oli selkokielinen, eli potilaskin ymmärtää ja ehtii pohtia asioita ennen lääkäriaikaa. Lääkehoidon kokonaisarvio on hyvä työkalu monilääkityllä potilaalla.”

Lääkäri Oulusta


”Prosessina kokonaisarvio on ollut minun kannalta helppo, haastattelu kesti reilun tunnin. Oman aikansa otti valmistautuminen, mutta kanta.fi löytyy lääketiedot helposti. FT, farmaseutin asiantuntemus ja tutkijan ote vakuutti, analyysi jonka sain ”suomenkielisenä” selostuksineen on selkeä ja lääkärille olevan raportin kanssa on helppo mennä esittämään, jos tarvetta, lääkkeiden vaihtoa, koska argumentit on hänen ammattikielellään mukana. Suosittelen kaikille tätä prosessia, koska tämän kautta voi vaikuttaa omaan elämän laatuun ja hyvinvointiin positiivisesti.”

52-vuotias mies Muhokselta

”Mitään näin perusteellista tai edes tämän tapaista en sairaushistoriani 17-vuotisena aikana ole kokenut. Lääkkeideni yhteensopivuutta ei ole koskaan aiemmin tarkasteltu ajan kanssa siten, että itse olisin jotakin ymmärtänyt.

Lääkehoidon kokonaisarviointi ylitti kaikki odotukseni. Tiirola perehtyi tapaukseeni 
perusteellisesti ja löysi useita konkreettisia pohdinnan aiheita, joita aion lääkärini kanssa tarkastella maaliskuussa 2019 seuraavassa tapaamisessa. Akuutti ongelmani koskee kohonneita sokeriarvojani, joiden 
vuoksi metformiiniannostani on viisinkertaistettu.

Ryhdyin Tiirolan kehotuksesta syömään B12- ja D-vitamiinia. ”

75-vuotias mies Sipoosta