Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi LHKA 250€

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin perustana on asiakkaan tai hoitajan/omaisen haastattelu.  Sinulla on mahdollisuus keskustella kiireettä kaikista sinua askarruttavista vointiin ja lääkitykseen liittyvistä asioista asiantuntijan kanssa.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa (LHKA) kartoitetaan mm.

  • sairausdiagnoosit ja sairauksien lääkehoito
  • lääkkeiden KELA-korvattavuudet
  • resepti- ja itsehoitolääkkeiden sekä luontaistuotteiden, vitamiini- ja hivenainevalmisteiden käyttö
  • lääkkeiden yhteensopimattomuudet, ottoajankohdat, päällekkäislääkitys
  • lääkkeiden haittavaikutukset (päänsärky, pahoinvointi, ummetus jne.)
  • lääkehoidon ongelmat
  • lääkkeiden soveltuvuus asiakkaalle

Keskeisin arvioinnista saatava hyöty on kirjallinen, yksilöllinen arviointiraportti asiakkaan lääkityksen kokonaistilanteesta ja sairauksien lääkehoidosta. Mikäli arvioinnissa esitetään lääkitykseen muutoksia, asiakas saa lääkärille toimitettavan raportin, jossa muutosehdotukset on selkeästi perusteltu.

Lisäksi asiakas saa ajantasaisen lääkelistan lääkkeenotto-ohjeineen sekä neuvoja mahdollisiin lääkehoidon ongelmatilanteisiin.

Tulemme tarvittaessa lisämaksusta asiakkaan mukaan lääkärikäynnille.

Yksityishenkilöille LHKA-palvelu on arvonlisäverovapaa palvelu (Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus A196/200/2014).